حوله تبلیغاتی:

حوله یک وسیله شخصی وکاملاً الزامی است. هر فرد حداقل یک حؤله مختص خود دارد.کیفیت حؤله ها به گرماژ آنها بستگی دارد. به لحاظ قیمت مناسبی هدیه مناسبی میتواند باشند.چاپ لوگو سازمان شما به دو صورت روی حوله ها امکانپذیراست:

اول بافت لوگو روی حؤله که طرح روی خاب اطلاق می شود و نوع دوم بر در ابریشم است که با نخ های ابریشمی لوگو روی حؤله گلدوزی میباشد.

سایز این حؤله ها از 30*30 تا حؤله های بزرگ استخری متنوع و حداقل تیراژ دارد که شما میتوانید با کارشناسان ما برای راهنمایی بیشتر تماس حاصل نمایید.

انواع حؤله ها  با طرح ها و رنگ های گوناگون برای بهتر دیده شدن برند شرکت ها تاثیر مثبتی دارد. طرح ها و برند ها شرکت ها بر روی این نوع از هدایا جلوه و نمای خاصی دارد و بسیار چشم گیر است. برای اطلاع بیشتر با کارشناسان پرهام تماس بگیرید.