پوشاک تبلیغاتی:

شرکت های بسیاری برای برند شدن لو گوی از پوشاک تبلیغاتی استفاده می کنند این دسته از هدایای تبلیغاتی شامل لیست ها ی لباس کار و دیگر کالا ها است که در زیر به آن اشاره شده است. شرکت پرهام این نوع از هدایا را با توجه سفرش ها و درخواست بسیار مردم و با توجه به تاثیر گذاری در تبلیغات انتخاب می کند.

  • دستکش
  • چتر
  • حوله
  • پیش بند
  • کمربند
  • کلاه
  • لباس کار
  • تی شرت

این دسته از کالا ها تاثیر بسزای در تبلیغات و برند شدن نام شرکت شما دارد به خاطر اینکه پوشاکها از اجناسی محسوب می شود که هم استفاده بالایی دارد و هم هزینه متعادلی را برای شرکت ها دارد. استفاده از کالا های که بیشتر در چشم و در معرض دید باشد در تبلیغات موثرتر است. برای اطلاع بیشتر از روند کار و نوع چاپ این نوع از هدایا با کارشناسان پرهام تماس بگیرید.