ابزارآلات یا جعبه‌ابزار تبلیغاتی یکی از هدایای تبلیغاتی مفید، پرطرفدار، خاص و سفارشی است که در سفر و مواقع ضروری به کمک افراد می‌شتابد. زمانی که شخصی به کمک ابزارآلات یا همان جعبه‌ابزار تبلیغاتی مشکل خود را برطرف می‌نماید، با دیدن برند تبلیغاتی حک‌شده روی ابزارآلات، نوعی حس قدردانی در ذهنش بیدار شده و همین مورد موجب به یادماندن نام برند و وفادار شدن مشتری خواهد شد.