هدایای تبلیغاتی نمایشگاهی از جمله هدیه‌هایی هستند که در نمایشگاه‌ها و غرفه‌ها به راحتی می‌توانند برای برند شما تبلیغات زنده انجام دهند و کسب و کار شما را به همه معرفی نمایند. تیشرت تبلیغاتی، خودکار تبلیغاتی، ساک تبلیغاتی و …. از جمله نمونه‌های هدایای تبلیغاتی نمایشگاهی هستند.