هدایای تبلیغاتی ارزان و مفید یکی از پرفروش ترین و محبوبترین هدایا هستند، چراکه با کمترین هزینه و سرمایه تبلیغاتی نظر مشتریان را جلب نموده و یاره همیشگی شرکت می کنند. وجه تمایز آن با سایر هدایای تبلیغاتی در قیمت پایین آن بوده و در همان سان کاربردی بودن آن در زندگی افراد است.