فندک تبلیغاتی: با افزایش افرادی که دخانیات استعمال می کنند درصد استفاده از این وسیله نیز افزایش یافته است. فلذا این هدیه تبلیغاتی کوچکبه دلیل قیمت نسبتاً ارزان البته بسته به کیفیت آن هدیه مناسبی برای افراد سیگاری میباشد. فندک ها پلاستیکی یا فلزی هستند .چاپ روی آنها تامپو یالیزر می باشد.

این هدایای تبلیغاتی دارای چندین مزیت هستند که انتخاب آنها را به عنوان یک هدیه تبلیغاتی نتیجه بخش و موثر پر رنگ می کنند استفاده از این هدیه های  تبلیغاتی مزایایی چون کم حجم بودن و همراه بودن همیشگی برای استفاده کنندگان دارد از طرفی هزینه تبلیغاتی با استفاده از فندک های تبلیغاتی مناسب است و از این هدیه کوچک می توان در کسب و کارهای کوچک و بزرگ استفاده کرد .

شرکت پرهام گیفت بهترین و با کیفیت ترین هدایا را با حک آرم و لوگوی دلخواه شما بر روی آنها شما را در رسیدن به رویایتان یاری خواهد کرد .