هدایای متفرقه:

این دسته هدایا شامل هدایای است که در هیچ یک از گروه های هدایا نمی توان جای داد بسته به شرایط شرکت ها هر کدام گروهی از هدایای را به این عنوان به مشتریان خود معرفی می کنند. شرکت پرهام نیز با توجه به تقاضا های بیشتر از سوی مشتریان خود داشته انواع هدایای زیر را را به عنوان هدایای متفرقه در نظر گرفته است.

  • جاروبرقی اتومبیل
  • چراغ خواب
  • تزئینی
  • جاکلیدی
  • بادبزن
  • فندک

این لیست از هدایا از لوازمی تشکیل شده اند که بیشتر مورد توجه سفارش دهندگان بوده است. استفاده از لوازمی مانند جارو برقی اتومبیل و دیگر لوازم  این دسته به عنوان هدایای موثر بسیار مناسب است زیرا این دست هدایا در عین در چشم بودن از قیمت های مناسبی برخوردار است. تبلیغات با استفاده از این دست کالا ها هم تاثیر گذار است و هم  هزینه متعادلی را برای شرکت ها برای برند کردن لوگوی  خود دارد.